Kategoriarkiv: Mentalt

Gissa någons ålder

Be en åskådare (som är mellan 10 – 99 år) att multiplicera första siffran (tiotalet) i sin ålder med 5.
Be hen lägga till 3.
Be hen dubbla det nya talet.
Slutligen ska hen plussa på den andra siffran från sin ålder (entalet) och säga resultatet.

Du kan nu säga personens ålder.

Hemlighet

Välj två tal mellan 0 och 10

Du ber en åskådare välja två nummer mellan 0 och 10.
Du ber åskådaren multiplicera det ena talet med 5.
Därefter lägga till 7 till det nya talet.
Därefter dividera det nya talet med 2.
Slutligen addera det andra talet som han valt och berätta vilket tal han fick fram.

Nu kan du berätta vilka två tal åskådaren valde från början.

Hemlighet


Ett land och ett djur

Du ber en åskådare tänka på ett tal mellan ett och tio.
Multiplicera talet med nio. Addera de båda siffrorna i talet.
om de t.ex. väljer sex. 6×9 = 54. 5 + 4 = 9
Subrahera 5 ifrån det nya talet. 9 – 5 = 4

Räkna fram till den bokstav i alfabetet som motsvarar siffran de har fått.
T.ex. 1 motsvarar A. 2 motsvarar B. 3 motsvarar C. 4 motsvarar D.
Tänk på ett land i Europa som börjar med den bokstav ni fått.
Räkna nu fram till nästa bokstav i alfabetet.
Tänk på ett djur som börjar på denna bokstav.

Du kan sedan säga vilket djur och vilket land de tänkte på.

 

Hemlighet

Åskådarens födelsedag

Utförande

Du ber en åskådare tänka på den månad den är född och sedan multiplicera månadsnummret med 5. Om hen t.ex. är född i mars så blir det 3 x 5 eftersom mars är årets tredje månad.

Sedan ta svaret och addera 6.

Sedan multiplicera med 4

Sedan addera 9

Sedan multiplicera med 5

Sedan addera datumet personen är född t.ex. 12 om hen är född den 12:e

 

Du kan sedan tala om åskådarens födelsedag.

 

Hemlighet

Tänk på ett tal

Utförande:
Du ber en person tänka på ett tal, utan att tala om det.
Be honom multiplicera talet med 50, lägga till 72 och sedan dra ifrån 111 därefter addera 39 och slutligen dividera med 5 och berätta vilket tal hon fick.
Du kan sedan tala om vilket tal hon tänkte på.
Hemlighet

Födelsedag

Be någon i publiken att tänka på numret på födelsemånaden och och födelsedatum i den månaden t.ex. 824 för 24 augusti.

Be honom multiplicera födelsemånadens nummer med 5. Lägg till 6. Multiplicera det du nu har med 4. Lägg till 9. Multiplicera resultatet med 5. Lägg till datum för födelsedagen.

Du ber därefter att få veta svaret och kan därefter avslöja vilket datum personen är född.

Hemlighet

Kopiera en teckning

Du delar ut 10 små kuvert samt10 pappor och pennor till 10 olika åskådare.
Du ber dem rita en geometrisk figur eller kombination av figurer.

Sedan stänger de kuverten. Du samlar ihop dem, stoppamr ner dem i de större kuverten och stänger dem. Sedan ritar du en ring med en triangel i.
Du ber en åskådare välja ett av kuverten. Du öppnar det lilla kuvertet och tar fram en ring med en triangel i.

Hemlighet

Det stämmer exakt

Du ber en åskådare skriva ett sexsiffrigt tal på ett papper. Du skriver också något.
Du pratar om dina mentala förmågor och ger din lapp till en åskådare.

Du säger; nu ska vi se om vi har skrivit samma och ber åskådaren läsa upp sitt tal.

Du ber sedan åskådaren med din lapp och läsa upp vad det står och han säger:

Det stämmer exakt.

Hemlighet

Trollkarlen som detektiv

Du förklarar att du ska gå ut ur rummet. och en i rummet ska vara mördaren. Du går ut ur rummet. Kommer tillbaka och ställer frågor till åskådarna t.ex. ”är det en pojke?”
Åskådarna ska då tänka ja eller nej.

Och sedan kan du tala om vem som är mördare.

Hemlighet