Kopiera en teckning

Du delar ut 10 små kuvert samt10 pappor och pennor till 10 olika åskådare.
Du ber dem rita en geometrisk figur eller kombination av figurer.

Sedan stänger de kuverten. Du samlar ihop dem, stoppamr ner dem i de större kuverten och stänger dem. Sedan ritar du en ring med en triangel i.
Du ber en åskådare välja ett av kuverten. Du öppnar det lilla kuvertet och tar fram en ring med en triangel i.

Hemlighet