Kategoriarkiv: Mentalt

Tankeläsning

Du har t.ex. tre åskådare. Du ber åskådare ett att göra en kupering i en kortlek och titta på översta kortet i undre halvan och tänka på det.

Du vänder dig till åskådare 2 och ber honom tänka på en färg.
Säg, vi kallar dig för 1 samtidigit som du skriver något på papperslappen, lägger den i en hatt

och frågar vilken färg han tänkte på.
Han svarar t.ex. blå. Du nickar och går vidare till åskådare 2 och ber honom tänka på en stad.
Du säger. Då blir du 2:an och skriver det på en lapp som du lägger i samma hatt. Du frågar vilken stad han tänkte på.
Han svarar t.ex. Stockholm. Du nickar och går till tredje personen, säger att han är trean och skriver det på en lapp som du lägger i hatten. Du frågar vilket kort han kuperade till.
Sedan visar det sig att 1:an 2:an och 3:an på lapparna är vad åskådaren tänkte på.

Hemlighet

Nioprincipen

En åskådare får skriva ett femsiffrigt tal på ett papper.
Han får skriva ett annat femsiffrigt tal över talet och ett femsiffrigt tal under talet.

Sedan skriver du ytterligare ett femsiffrigt tal ovanför hans och ett femsiffrigt tal under hans.

Du ber åskådaren räkna ut summan av alla talen, men innan han har hunnit börja har du räknat ut det.

Hemlighet

Snabbaddition

En åskådare får skriva två siffror under varandra som du inte ser.
Du ber honom addera ihop de två talen och skriva suman under.
Han adderar ihop andra och tredje talet och skriver summan under osv. tills han har tio tal i en rad under varandra.

Du förklarar att han fick välja två tal, vilka som helst som du ännu inte har sett och skapat en talrad utifrån dessa.

Du vänder dig sedan om, drar ett streck under talen och ber honom addera ihop hela talraden och skriva summan under strecket men innan han har hunnit börja har du sagt svaret eller skrivit det på en tavla som publiken ser så när han väl har räknat ihop talen står svaret redan bakom honom.

Hemlighet

Talet hundra

Du frågar ifall någon åskådare kan använda talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 och få talet 100 genom att multiplicera, addera, dividera och subtrahera.

Vill du göra det lite lättare kan du säga att det räcker med att multiplicera och addera.

Om ingen åskådare klarar det så visar du hur man gör

Hemlighet

År och månad

En person får multiplicera sin födelsedagsmånad med 2. Sedan lägga till 5. Multiplicera summan med 50. Lägga till sin ålder. Dra ifrån 365 och slutligen lägga till 115 och tala om vilket tal han får.

Sedan talar du om vilken månad och år han är född.

Hemlighet