Trollstaven som växer

Du tar fram en tändsticksask. Lägger den i höger hand. Tar fram en liten trollstav men det går inte att trolla med den. Sedan drar du fram en lång stav ur asken.

Hemlighet