Den trasiga stickan

Du visar en hel tändsticka. Åskådaren får märka den. Du bryter av svavlet, lägger stickan i åskådarens hand och han knyter den.
Lägg sedan svavlet i höger hand och kasta mot handen. Svavlet är borta och stickan är hel.

Hemlighet