År och månad

En person får multiplicera sin födelsedagsmånad med 2. Sedan lägga till 5. Multiplicera summan med 50. Lägga till sin ålder. Dra ifrån 365 och slutligen lägga till 115 och tala om vilket tal han får.

Sedan talar du om vilken månad och år han är född.

Hemlighet