Kategoriarkiv: Små tricks

Femhögen

Du plockar ut några kort från en kortlek och lägger dem i två högar med baksidan upp framför dig.
Du skriver en lapp som åskådarna inte får se där du skriver ”Du väljer femhögen”.
En åskådare får välja en av högarna och du frågar vilken hög åskådaren har valt.

Du visar upp vad du skrev på din lapp och det visar sig att åskådaren har valt just femhögen.

Hemlighet

 

Myntet mellan mynten

Du lägger upp två mynt bredvid varandra så att kanterna vidrör varandra.

Du frågar om någon kan placera ett tredje mynt mellan de två mynten utan att använda något annat än mynten och händerna. Reglerna är att mynt 1 inte får flyttas och mynt två får inte vidröras med handen eller det tredje myntet.

Hemlighet