Värpande duk

Du visar upp en tom näsduk. Skrynklar ihop den och där ligger ett ägg. Du stoppar ner ägget i en hatt. Täcker över den med näsduken. Efter ett tag är också hatten tom.

Hemlighet