Välj två tal mellan 0 och 10

Du ber en åskådare välja två nummer mellan 0 och 10.
Du ber åskådaren multiplicera det ena talet med 5.
Därefter lägga till 7 till det nya talet.
Därefter dividera det nya talet med 2.
Slutligen addera det andra talet som han valt och berätta vilket tal han fick fram.

Nu kan du berätta vilka två tal åskådaren valde från början.

Hemlighet