Tidningsklippet

Du klipper en spalt utan rubrik ur en tidning.
Du ställer dig en bit från publiken. För saxen över klippet och ber en åskådare säga stopp någonstans.
Klipp av där så att nedre delen faller ner på marken.
Be åskådaren ta upp klippet. Förutsäg första ordet och det visar sig vara det som står överst på tidningsklippet

Hemlighet