Tänk på ett tal

Utförande:
Du ber en person tänka på ett tal, utan att tala om det.
Be honom multiplicera talet med 50, lägga till 72 och sedan dra ifrån 111 därefter addera 39 och slutligen dividera med 5 och berätta vilket tal hon fick.
Du kan sedan tala om vilket tal hon tänkte på.
Hemlighet