Tändstickan som blir hel igen

Du visar upp en tändsticka. Låter en åskådare lägga den på en näsduk. Du viker ihop näsduken och låter åskådaren känna sin sticka genom näsduken. Du ber honom bryta av den. Efter några magiska gester är en hel igen.

Hemlighet