Talet hundra

Du frågar ifall någon åskådare kan använda talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 och få talet 100 genom att multiplicera, addera, dividera och subtrahera.

Vill du göra det lite lättare kan du säga att det räcker med att multiplicera och addera.

Om ingen åskådare klarar det så visar du hur man gör

Hemlighet