Staven genom näsduken

Du visar en hel näsduk. Trär näsduken över din vänstra knutna hand. Formar ett hål med pekfingret i tum och pekfingerhålet. Du för ner staven i hålet, visar näsduken runtom staven och blåser på den så den faller rakt igenom näsduken.

Hemlighet