Snabbaddition

En åskådare får skriva två siffror under varandra som du inte ser.
Du ber honom addera ihop de två talen och skriva suman under.
Han adderar ihop andra och tredje talet och skriver summan under osv. tills han har tio tal i en rad under varandra.

Du förklarar att han fick välja två tal, vilka som helst som du ännu inte har sett och skapat en talrad utifrån dessa.

Du vänder dig sedan om, drar ett streck under talen och ber honom addera ihop hela talraden och skriva summan under strecket men innan han har hunnit börja har du sagt svaret eller skrivit det på en tavla som publiken ser så när han väl har räknat ihop talen står svaret redan bakom honom.

Hemlighet