Ringen på snöret och det magiska fingret

Utförande:
Du visar upp en ring och ett snöre. Trär ringen på snöret och visar upp att ringen ligger i din handflata och sitter fast på snöret.
Du knyter handen och vänder ner den. För upp snörändarna på handryggen så att de bildar ett kryss. Du visar hur man kan dutta på krysset för att testa om man har magiska fingrar och låter någon från publiken testa.

När det inte händer något duttar du själv med pekfingret från din högerhand och ringen uppenbarar sig på ditt högra pekfinger och du kan visa upp ringen inte längre finns kvar på snöret i vänsterhanden.

Hemlighet