Nioprincipen

En åskådare får skriva ett femsiffrigt tal på ett papper.
Han får skriva ett annat femsiffrigt tal över talet och ett femsiffrigt tal under talet.

Sedan skriver du ytterligare ett femsiffrigt tal ovanför hans och ett femsiffrigt tal under hans.

Du ber åskådaren räkna ut summan av alla talen, men innan han har hunnit börja har du räknat ut det.

Hemlighet