Nioprincipen hemlighet

Tillbehör
Penna och papper

Förberedelse
Träna tricket

Utförande

Hemlighet
De talen du skriver ska följa nioprincipen enligt åskådarens a och b, alltså summan ska bli 99999
Är första siffran 5 skriver du 4 osv.

Sedan blir summan ursprungstalet fast du subtraherar bort två från slutet och lägger till en 2;a framför talet.

25963 (Ditt a)
74036 (Åskådarens a)47253 (ursprungstal)
92104 (Åskådarens b)
07895 (Ditt b)

summa av alla talen:  247251