Näsdukar ur rör

Du visar upp ett rör. Trär det över ett mindre rör och visar upp att även detta är tomt.  Du sticker ner det i det tjockare röret igen och efter en magisk ramsa så trollas mängder med näsdukar fram.

Hemlighet