Myntet mellan mynten

Du lägger upp två mynt bredvid varandra så att kanterna vidrör varandra.

Du frågar om någon kan placera ett tredje mynt mellan de två mynten utan att använda något annat än mynten och händerna. Reglerna är att mynt 1 inte får flyttas och mynt två får inte vidröras med handen eller det tredje myntet.

Hemlighet