Myntet i glaset

Håll ett mynt mitt inne i en näsduk. Håll det i näsduken med två fingrar så att publiken kan se det. Täck sedan glaset med näsduken och släpp myntet.
Du visar myntet i glaset, lyfter ner glaset på bordet, men då är myntet borta.

Hemlighet