Myntet i asken

Låna ett mynt från publiken och låt ägaren märka myntet genom att rita på det med en penna. Lägg ner myntet i tändsticksasken och stäng den. Skaka tändsticksasken så att publiken tydligt hör myntet och placera asken på bordet. Ta fram ytterligare en ask ur fickan. Kring den har du bundit ett gummiband på båda ledder så att asken hålls stängd. Placera asken på bordet ett stycke från den första. Öppna nu den första tändsticksasken, myntet är borta!
Ta nu bort gummibandet från ask nr två och inuti den finns en mindre ask, även den tillsluten med gummiband. Ta bort gummibandet och här finns nu en tredje ask. Ta bort gummibandet även här och se, det försvunna myntet ligger i den innersta asken. Rena trolleriet! Åskådarens märke kontrolleras och det har bevisats att det verkligen är det riktiga myntet.

Myntet i asken hemlighet