Myntet byter hand

Du visar upp ett mynt i varje hand. Vänder ner händerna och så ligger det två mynt under den ena, och inget under den andra handen.

Hemlighet