Korten som byter plats

Du visar upp två glas och ställer ett kort i varje glas. Du täcker glasen med strutarna och talar om att du ska få korten att byta plats. Sedan trollar du tillbaka dem igen.  Publiken är missnöjd och vill att du ska visa och du visar att korten är tillbaka.
Publiken är fortfarande missnöjd. Du ställer tillbaka de täckta glasen med korten på bordet och gör en magisk gest och sedan kan du visa att korten har bytt plats.

Hemlighet