Instickskortet

En åskådare får välja ett kort.
Du blandar in det i leken, visar upp bottenkortet och påstår att det är det dragna kortet.
Åskådaren säger att det är fel kort.
Du ger honom kortet och ber honom stoppa in kortet när du rifflar genom leken.

Sedan påstår du att det kortet ovanför åskådarens kort är det valda kortet.
Även detta är fel. Du börjar bli lite desperat och det visar sig att åskådarens kort är det han sitter och håller i handen.

Hemlighet