Hitta sista esset

Du visar upp tre ess från en kortlek och säger att ni ska hitta det fjärde esset.
Du ber en åskådare välja ett kort och med hjälp av det kortet hittar du det fjärde esset.

Hemlighet