Flygande frimärken

Du visar upp en tidningsstrut och ett häfte. När du bläddrar igenom häftet syns det att det är tomt.
Du häller ca 100 frimärken i struten. Uttalar en magisk ramsa och öppnar struten som är tom.
Du kan sedan bläddra igenom skrivhäftet och nu sitter frimärken på bladen.

Hemlighet