Femhögen

Du plockar ut några kort från en kortlek och lägger dem i två högar med baksidan upp framför dig.
Du skriver en lapp som åskådarna inte får se där du skriver ”Du väljer femhögen”.
En åskådare får välja en av högarna och du frågar vilken hög åskådaren har valt.

Du visar upp vad du skrev på din lapp och det visar sig att åskådaren har valt just femhögen.

Hemlighet