Ettusenåttionio

En åskådare får välja ett tresiffrigt tal, vända det bakofram och subtrahera det mindre talet från det större. Ta det nya talet, vända det bakofram och addera de båda talen.

Nu kan du förutsäga vilket svar ådkådaren fick.

Hemlighet