Ett land och ett djur

Du ber en åskådare tänka på ett tal mellan ett och tio.
Multiplicera talet med nio. Addera de båda siffrorna i talet.
om de t.ex. väljer sex. 6×9 = 54. 5 + 4 = 9
Subrahera 5 ifrån det nya talet. 9 – 5 = 4

Räkna fram till den bokstav i alfabetet som motsvarar siffran de har fått.
T.ex. 1 motsvarar A. 2 motsvarar B. 3 motsvarar C. 4 motsvarar D.
Tänk på ett land i Europa som börjar med den bokstav ni fått.
Räkna nu fram till nästa bokstav i alfabetet.
Tänk på ett djur som börjar på denna bokstav.

Du kan sedan säga vilket djur och vilket land de tänkte på.

 

Hemlighet