En krona i tändsticksasken

Du visar upp dina tomma händer. Tar fram och visar upp en tom tändsticksask.Stänger asken och så plötsligt är det en krona i asken.

Hemlighet