Det omvända kortet

Du visar upp två kort för publiken. Visar fram och baksida. Ber någon i publiken att vika ett av korten på mitten av långsidan medan du själv viker det andra på mitten av kortsidan.

Du trär i åskådarens kort i ditt (bild 1). Sedan viker du korten utochin så att valörsidorna kommer utåt och ditt långsmala kort löper igenom åskådarens kort.

Sedan när du fortsätter skjuta det långa kortet igenom det andra så vänder det sig så att det kommer ut med baksidan utåt på andra sidan (bild 2).

Du river itu korten och går vidare till nästa trick.

Hemlighet

bild 1

bild 1

IMAG0502