Det instängda gummibandet

Utförande:
Du visar upp två gummiband och håller dem mellan respektive hands tumme och pekfinger på så sätt att det ena gummibandet är instängt mellan vänster hand och dess gummiband. Du visar att det inte kan komma igenom gummibandet men med några magiska ord så tränger det ändå rakt igenom det andra gummibandet.

Hemlighet