Det innestängda myntet

Du visar upp ett mynt. Viker in det i ett papper och häftar igen på alla sidor.
En åskådare får känna efter att myntet är kvar.

Du gör en magisk rörelse med trollstaven och myntet är borta.

Hemlighet