Det genomträngande myntet

Du visar upp ett mynt mellan vänster hands tumme och pekfinger. Lägger en näsduk över handen. Med höger hands insida uppåt tar ni myntet mellan lång och pekfingret genom näsduken. Släpper lite med vänsterhanden och vrider höger hand ett halvt varv och tar tag med vänster hand i den andra kanten. Du släpper taget med höger handen, viker upp fliken och visar att myntet är kvar. Vänder vänsterhanden så näsduken hänger ner över myntet, men tar sedan fram myntet rakt genom näsduken

Hemlighet