Kategoriarkiv: Siffror

Nioprincipen

En åskådare får skriva ett femsiffrigt tal på ett papper.
Han får skriva ett annat femsiffrigt tal över talet och ett femsiffrigt tal under talet.

Sedan skriver du ytterligare ett femsiffrigt tal ovanför hans och ett femsiffrigt tal under hans.

Du ber åskådaren räkna ut summan av alla talen, men innan han har hunnit börja har du räknat ut det.

Hemlighet

Snabbaddition

En åskådare får skriva två siffror under varandra som du inte ser.
Du ber honom addera ihop de två talen och skriva suman under.
Han adderar ihop andra och tredje talet och skriver summan under osv. tills han har tio tal i en rad under varandra.

Du förklarar att han fick välja två tal, vilka som helst som du ännu inte har sett och skapat en talrad utifrån dessa.

Du vänder dig sedan om, drar ett streck under talen och ber honom addera ihop hela talraden och skriva summan under strecket men innan han har hunnit börja har du sagt svaret eller skrivit det på en tavla som publiken ser så när han väl har räknat ihop talen står svaret redan bakom honom.

Hemlighet

Talet hundra

Du frågar ifall någon åskådare kan använda talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 och få talet 100 genom att multiplicera, addera, dividera och subtrahera.

Vill du göra det lite lättare kan du säga att det räcker med att multiplicera och addera.

Om ingen åskådare klarar det så visar du hur man gör

Hemlighet

År och månad

En person får multiplicera sin födelsedagsmånad med 2. Sedan lägga till 5. Multiplicera summan med 50. Lägga till sin ålder. Dra ifrån 365 och slutligen lägga till 115 och tala om vilket tal han får.

Sedan talar du om vilken månad och år han är född.

Hemlighet