Bollrutin

Du visar ett stort tomt rör, igentäckt på ena sidan. Du ställer röret på bordet, knackar med trollstaven i bordet framför röret. Då kommer det fram ett litet rör i höger hand. Du visar att röret är tomt. Du tar fram en svart boll och äter upp den.
Du tar fram en vit boll, äter upp den men säger att den inte var god.
Tar fram en vit boll, gör en kaströrelse, men den är borta.
Tar fram en vit boll igen, du stryker med handen över den och den blir svart.
Äter upp den svarta bollen. Tar fram en vit boll, lägger den i en hatt, men den är borta.

Du undrar var alla bollar är, men sedan visar du att de fyra vita bollarna ligger i det stora röret och de två svarta i det lilla röret.

Hemlighet