Författararkiv: admin

Gissa någons ålder

Be en åskådare (som är mellan 10 – 99 år) att multiplicera första siffran (tiotalet) i sin ålder med 5.
Be hen lägga till 3.
Be hen dubbla det nya talet.
Slutligen ska hen plussa på den andra siffran från sin ålder (entalet) och säga resultatet.

Du kan nu säga personens ålder.

Hemlighet

Ja eller nej

Du skriver något på en lapp och frågar en åskådare om hen vet vad det står på lappen.

Du skriver ytterligare en lapp och frågar om åskådaren vet vad det står på den nya lappen.

Det visar sig att åskådaren hade rätt båda gångerna.

Hemlighet

Välj två tal mellan 0 och 10

Du ber en åskådare välja två nummer mellan 0 och 10.
Du ber åskådaren multiplicera det ena talet med 5.
Därefter lägga till 7 till det nya talet.
Därefter dividera det nya talet med 2.
Slutligen addera det andra talet som han valt och berätta vilket tal han fick fram.

Nu kan du berätta vilka två tal åskådaren valde från början.

Hemlighet


Ett land och ett djur

Du ber en åskådare tänka på ett tal mellan ett och tio.
Multiplicera talet med nio. Addera de båda siffrorna i talet.
om de t.ex. väljer sex. 6×9 = 54. 5 + 4 = 9
Subrahera 5 ifrån det nya talet. 9 – 5 = 4

Räkna fram till den bokstav i alfabetet som motsvarar siffran de har fått.
T.ex. 1 motsvarar A. 2 motsvarar B. 3 motsvarar C. 4 motsvarar D.
Tänk på ett land i Europa som börjar med den bokstav ni fått.
Räkna nu fram till nästa bokstav i alfabetet.
Tänk på ett djur som börjar på denna bokstav.

Du kan sedan säga vilket djur och vilket land de tänkte på.

 

Hemlighet