Författararkiv: admin

Ett land och ett djur

Du ber en åskådare tänka på ett tal mellan ett och tio.
Multiplicera talet med nio. Addera de båda siffrorna i talet.
om de t.ex. väljer sex. 6×9 = 54. 5 + 4 = 9
Subrahera 5 ifrån det nya talet. 9 – 5 = 4

Räkna fram till den bokstav i alfabetet som motsvarar siffran de har fått.
T.ex. 1 motsvarar A. 2 motsvarar B. 3 motsvarar C. 4 motsvarar D.
Tänk på ett land i Europa som börjar med den bokstav ni fått.
Räkna nu fram till nästa bokstav i alfabetet.
Tänk på ett djur som börjar på denna bokstav.

Du kan sedan säga vilket djur och vilket land de tänkte på.

 

Hemlighet

Åskådarens födelsedag

Utförande

Du ber en åskådare tänka på den månad den är född och sedan multiplicera månadsnummret med 5. Om hen t.ex. är född i mars så blir det 3 x 5 eftersom mars är årets tredje månad.

Sedan ta svaret och addera 6.

Sedan multiplicera med 4

Sedan addera 9

Sedan multiplicera med 5

Sedan addera datumet personen är född t.ex. 12 om hen är född den 12:e

 

Du kan sedan tala om åskådarens födelsedag.

 

Hemlighet

Välj ett kuvert hemlighet

Utförande:

Du visar upp två vaderade kuvert för publiken och märker dem med ett respektive två.

Du låter en person från publiken blunda, eller vända sig bort.
Du stoppar ner din klocka, eller en klocka som du lånat från en person i publiken i ett av kuverten. Du frågar om personen vet i vilket kuvert  klockan ligger.

Antagligen blir svaret nej.

Du frågar vidare om personen är rädd om klockan.

Antagligen blir svaret ja.

Be personen välja ett kuvert.  Det visar sig att personen får tillbaka klockan oskadad.

Slutet gott allting gott.

 

Hemlighet >>

Tänk på ett tal

Utförande:
Du ber en person tänka på ett tal, utan att tala om det.
Be honom multiplicera talet med 50, lägga till 72 och sedan dra ifrån 111 därefter addera 39 och slutligen dividera med 5 och berätta vilket tal hon fick.
Du kan sedan tala om vilket tal hon tänkte på.
Hemlighet