Åskådarens födelsedag

Utförande

Du ber en åskådare tänka på den månad den är född och sedan multiplicera månadsnummret med 5. Om hen t.ex. är född i mars så blir det 3 x 5 eftersom mars är årets tredje månad.

Sedan ta svaret och addera 6.

Sedan multiplicera med 4

Sedan addera 9

Sedan multiplicera med 5

Sedan addera datumet personen är född t.ex. 12 om hen är född den 12:e

 

Du kan sedan tala om åskådarens födelsedag.

 

Hemlighet